Polityka prywatności

Sklep MocKomfortu.pl stworzył Politykę prywatności, aby umożliwić Tobie zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w serwisie internetowym MocKomfortu.pl.
Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do strony internetowych należącej do sklepu MocKomfortu.pl tj. MocKomfortu.pl.

Administratorzy Twoich danych osobowych

Sklep: MocKomfortu.pl z siedzibą w Gdyni, adres e-mail: ewa@mockomfortu.pl

Jako administrator Twoich danych Sklep decyduje o celach i  sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych tj. decyduje w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administratorem Twoich danych mogą być także Zaufani Partnerzy.

Zaufani partnerzy

Zaufani Partnerzy to podmioty, z którymi współpracuje Sklep w celu zapewnienia Ci usług na najwyższym poziomie i które mogą realizować działania marketingowe. Zaufanymi Partnerami są m.in. podmioty działające w branży e-commerce, reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i sieci reklamowe, a także inne podmioty z branży reklamy, z którymi współpracuje Sklep lub które są rekomendowane przez międzynarodowe organizacje branżowe tj. Związek Pracodawców Branży Internetowej (IAB). Sieci reklamowe to m.in. podmioty oferujące usługi automatyzacji sprzedaży i zakupu reklamy internetowej tj. platformy udostępniające powierzchnię reklamową reklamodawcom, platformy zbierania i zarządzania danymi o użytkownikach na potrzeby reklamodawców, a także do kupowania powierzchni reklamowej przez reklamodawców, z którymi współpracuje Sklep. Zdarza się, że w przypadku gdy Klienci zlecają Sklepu umieszczenie reklamy na powierzchniach Sklepowi za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową Sklep nie jest w stanie podać jego nazwy. Obecnie na liście Zaufanych Partnerów znajdują się: Facebook, Google, Twitter.

Jakie dane przetwarzamy?

Sklep przetwarza Twoje dane, które podajesz lub pozostawiasz podczas Twojej aktywności na witrynach Sklepu w tym te, które udostępniasz w historii przeglądania witryn w ramach korzystania z naszego serwisu.

Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz podczas Twojej aktywności na naszych witrynach w ramach serwisu internetowego tj. w szczególności te, które zapisywane są w plikach cookie. Dane te obejmują np. informacje dot. odwiedzanych stron i miejsc, czas wizyty w danym miejscu, interesujących Cię treściach reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług , informacje o: urządzeniu końcowym lub typie i rodzaju przeglądarki w systemie operacyjnym, w tym jego lokalizację, informacje o dostawcy usług reklamowych.

Ponadto przetwarzamy dane, które podajesz nam w ramach formularza (tj. e-mail). Są one wykorzystywane jedynie na potrzeby przesłania Tobie newslettera.

Przetwarzanie przez Sklep Twoich danych, które podajesz lub pozostawiasz podczas Twojej aktywności na naszych witrynach w ramach korzystania z serwisu internetowego MocKomfortu.pl jest niezbędne w celu świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną z uwagi na konieczność dopasowania wszelkiego rodzaju treści do Twoich zainteresowań, umożliwienia Ci bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszych usług/udostępnienie treści w ramach naszego serwisu.

Wyświetlane reklamy mogą być profilowane i targetowane biorąc pod uwagę Twoje następujące dane i wedle następujących kryteriów:

 1. Twoja aktywność w ramach serwisu internetowego MocKomfortu.pl;
 2. Twoja lokalizacja;
 3. informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak typ i rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki w systemie operacyjnym, system operacyjny, język.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją dobrowolną zgodą Twoje dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym do analizowania i do profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez Sklep, oraz Zaufanych Partnerów, w tym Klientów Marketingowych Sklepu. Klientami Marketingowymi Sklepu są podmioty, które korzystają z usług reklamowych Sklepu. W celu przedstawienia Ci interesujących Ciebie reklam reklamodawcy chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych dotyczących odwiedzanych przez Ciebie witryn w ramach serwisu internetowego. W każdej chwili możesz ograniczyć czy wycofać swoją zgodę.

Co więcej, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Sklepu.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Sklepu do Twoich zainteresowań (np. personalizowanie treści w  Usługach), a także wykrywania botów i nadużyć, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi oraz dokonania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Sklepu, jak również w celu prowadzenia marketingu i promocji własnych usług (marketing bezpośredni) Sklepu.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W przypadku przetwarzania przez Sklep Twoich danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania lub ograniczenia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do usług Sklepu Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w  którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W przypadku przetwarzania przez Sklep Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. jeżeli chodzi o dopasowanie treści witryn internetowych Sklepu do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i  nadużyć, zapewnienie bezpieczeństwa Usługi oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Sklepu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W odniesieniu do świadczenia usługi Sklepu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Sklepu do Twoich zainteresowań, a  także wykrywanie botów i nadużyć, pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, marketing bezpośredni, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Sklepu np. serwisu internetowego do Twoich potrzeb (np. personalizowanie treści w usługach), zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie, dokonywanie pomiarów statystycznych, analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych Sklepu (marketing bezpośredni).

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych w celu realizacji usług Sklepu jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Sklepu do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Sklepu, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Sklepu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Sklepu. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług adserwera, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora..

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych Twoje dane, które udostępniasz w historii przeglądania stron (w tym zapisywane w plikach cookies) są przekazywane Sklep, w tym Klientom Marketingowym Sklepu, a także mogą być przekazywane naszym Zaufanym Partnerom.

Twoje dane mogą być także przekazywane poza terytorium EOG, ponieważ niektórzy z naszych Zaufanych Partnerów mają siedzibę poza terytorium EOG (np. Google czy Facebook). W takim przypadku sprawdzamy, czy wskazani Zaufani Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają m.in. ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych
 3. prawo do usunięcia Twoich danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Sklepu, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sklep przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże Sklep dokona tego, o ile będzie to technicznie możliwe.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w tym profilowania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
W terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje Cię o podjętych działaniach w związku z Twoim żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

Wchodząc na nasze strony internetowe jako Użytkownik wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas tj. MocKomfortu.pl plików cookies i innych podobnych technologii. Pamiętaj, że zawsze i w każdej chwili możesz zmienić ustawienia.

Niniejsza Polityka Cookies odnosi się do plików, które są umieszczone na stronie internetowej należącej do serwisu MocKomfortu.pl tj. MocKomfortu.pl

Co to są pliki cookies (ciasteczka)?

Pliki cookies to dane informatyczne, które są zapisywane w plikach tekstowych na Twoich urządzeniach końcowych (komputer, smartfon, tablet) podczas przeglądania naszych stron internetowych.

Co zawierają pliki cookies?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę. Niekiedy cookies zawierają także wygenerowany unikalny numer identyfikujący Ciebie jako Użytkownika. Pamiętaj, że nie jesteśmy w stanie ustalić Twojej tożsamości na podstawie tego numeru.

Dlaczego korzystamy z plików cookies?

Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

 1. Świadczenia usług,
 2. ułatwienia prezentacji i targetowania reklam m.in. w sposób uwzględniający Twoje oczekiwania i zainteresowania,
 3. dopasowania treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań, a także do Twojego miejsca zamieszkania,
 4. zapamiętania Twoich odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących strony (np. język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści),
 5. tworzenia anonimowych statystyk odnoszących się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszych stron tak, abyśmy mogli stale je udoskonalać, poprawiać ich funkcjonalność i uczynić je przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do Twoich potrzeb.

Jakie rodzaje plików cookies stosujemy?

W ramach naszych Stron stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików:

cookies sesyjne – to pliki tymczasowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki. Pozostają one na Twoim urządzeniu końcowym tylko podczas korzystania z naszych stron.

cookies stałe – to pliki, które są przechowywane bądź przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia. Pamiętaj, że w ustawieniach przeglądarki możesz ustawić czas, przez jaki pozostaną one w pamięci przeglądarki bądź możesz je usunąć. Te pliki zezwalają na przesyłanie informacji na serwer za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą stronę.

Ponadto stosujemy:

cookies podmiotów zewnętrznych – to pliki zawierające informacje od naszych Zaufanych Partnerów. Na podstawie Twojej zgody nasi Zaufani Partnerzy mogą dopasowywać wyświetlane reklamy do Twoich oczekiwań

Dodatkowo z uwagi na cel, jakiemu służą pliki cookies stosujemy:

 1. niezbędne pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach naszych stron internetowych np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 3. wydajnościowe pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o  sposobie korzystania ze stron internetowych,
 4. funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętywanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej etc.,
 5. reklamowe pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Tobie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań,
 6. statystyczne pliki cookies, które służą do obliczania statystyk dotyczących stron internetowych.

Inne technologie

Przetwarzamy dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej korzystając z  technologii udostępnianej przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Wykorzystujemy te dane w celu zaprezentowania Tobie reklam odnoszących się do produktów/usług dostępnych w pobliżu. Zawsze musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z precyzyjnej lokalizacji, którą w każdej chwili możesz wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

Korzystamy także z technologii umożliwiającej dokonanie pomiarów statystycznych w  szczególności takie jak Google Analytics które są udostępnione przez naszych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy na Twoich urządzeniach końcowych zamieszczają specjalne kody, które zbierają dane i służą do zliczania statystyk i optymalizacji naszych Usług. Zawsze możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analytics poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

Możesz zapobiec udostępnieniu Twoich danych przez Google Analytics korzystając z następujących rozwiązań:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Korzystamy także z innych niż cookies technologii takie jak Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu internetowego w wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych (Facebook), które umożliwiają danemu portalowi społecznościowemu uzyskanie informacji o Twojej aktywności w  naszym serwisie internetowym i przypisanie tych informacji do Twojego profilu w  tym portalu społecznościowym. Wtyczki umożliwiają udostępnienie następujących Twoich danych osobowych: nr IP urządzenia, identyfikator przeglądarki, treści publikowane w naszym serwisie internetowym. W celu umieszczenia komentarzy pod artykułami w naszym serwisie internetowym możesz zalogować się w serwisie portalu społecznościowego (Facebook), w którym obowiązują zasady dotyczące danych Facebook.

Szczegółowe informacje na ten temat przetwarzania Twoich danych w ramach Facebook znajdują się poniżej:

 1. https://www.facebook.com/policy.php
 2. https://www.facebook.com/policies/cookies/
 3. https://pl-pl.facebook.com/full_data_use_policy

W jaki sposób możesz zarządzić ustawieniami swojej przeglądarki?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze i w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień plików cookies. Pamiętaj, że w przypadku niedokonania żadnych zmian pliki cookies będą zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, co oznacza, że będziemy mieli do nich dostęp.

Możesz zmienić ustawienia w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu.

Gdzie możesz znaleźć dodatkowe informacje?

Informacje szczegółowe o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Zwracamy uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Gdzie możesz znaleźć dodatkowe informacje o plikach cookies?

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można uzyskać m.in. na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

MocKomfortu.pl